सम्पर्क

हामीलाई तपाईंको प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्


हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सन्चालित
लामसुरे , हेटौंडा-९
मकवानपुर, नेपाल
पि .ओ. बक्स २४, हेटौंडा
URL : https://www.hetaudacement.gov.np

फोन - +९७७-५७-५२०९९५, ५२०३५२
फ्याक्स - +९७७-५७-४१२१२३
जि.एम. कार्यालय - ४१२५५२
खरीद - ४१२८५२, ४१३०२०
प्रशासन - ४१२०३६
बिक्री - ४१२५९५
खाता - ४१३०४३
स्टोर - ४१२९५९
भैसे खानी - ५४०३४६ /४७
काठमाडौं कार्यालय - ४२६९०९९

कार्यालय शाखा
अनामनगर्, काठमाडौं*
फोन : +९७७-१-४२६९०९९

सामाजिक लिङ्कहरू