सिलबन्दी बोलपत्र सूचना

कागजातहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्

क्रम शीर्षक स्थान मिति डाउनलोड
Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Electronic Ear for Mill Level Indication आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! None कात्तिक २७, २०७७ सिलबन्दी बोलपत्र  डाउनलोड
उद्योगका कर्मचारीहरुलाई कार्यालयस्थल लामसुरे सम्म ल्याउन र तोकिएको स्थान सम्म पु¥याउने कार्यको लागि आवश्यक Staff Pickup २ (दुई) वर्षको लागि सन्चालन गर्ने कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of HCIL, Hetauda-9, Lamsure असोज २८, २०७७ सिलबन्दी बोलपत्र  डाउनलोड
दक्ष तथा अदक्ष कामदार खरिद÷आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department of HCIL, Hetauda-9, Lamsure असोज २५, २०७७ सिलबन्दी बोलपत्र  डाउनलोड
4000 Mt. Iron Ore आपुर्ति कार्य सम्बन्धी पूनःबिधुतिय बोलपत्र आह्वान सूचना Hetauda Cement Factory, Hetauda, Nepal जेठ २, २०७७ सिलबन्दी बोलपत्र  डाउनलोड
व्याट्रि कन्टेनर, स्ट्याण्ट तथा कनेक्टर सहित २ भोल्ट, २०० ए.एच.को लिड एसिड व्याट्रि आपूर्ति, जडानी तथा संचालन कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना Procurement Department, Hetauda Cement Industries Ltd., Lamsure, Hetauda जेठ १६, २०७७ सिलबन्दी बोलपत्र  डाउनलोड
७००० मेट्रिक टन Non - Coking Coal आपुर्ति कार्य सम्बन्धी बिधुतिय बोलपत्र आह्वान सूचना Procurement Department, Hetauda Cement industries Ltd., Hetauda, Makwanpur फागुन १४, २०७६ सिलबन्दी बोलपत्र डाउनलोड उपलब्ध छैन
Lubricants आपुर्ति कार्य सम्बन्धी बिधुतिय बोलपत्र प्रस्ताब आह्वान सूचना Procurement Department, Hetauda Cement Industries Ltd. माघ २७, २०७६ सिलबन्दी बोलपत्र डाउनलोड उपलब्ध छैन
२० लाख बोरा सिमेन्ट कारखानास्थल लामसुरे बाट ट्रक, टिपर, ट्रयाक्टर आदिमा चांग (छली) मिलाएर लोड गर्ने तथा प्याकिंग प्लान्टमा पोखिएको सिमेन्ट रिचार्ज र धुलो सरसफाई गर्ने कार्य Procurement Department, Hetauda Cement Industries Limited, Hetauda-9 Lamsure, Makwanpur माघ २६, २०७६ सिलबन्दी बोलपत्र डाउनलोड उपलब्ध छैन
५००० मे.टन नन् कुकिङ्ग कोल आपूर्ति कार्य Hetauda Cement Industries Ltd., Lamsure, Hetauda माघ १२, २०७६ सिलबन्दी बोलपत्र  डाउनलोड
१० Supply and Deliver of 4000 MT. Iron Ore Hetauda Cement Industries Ltd. माघ ७, २०७६ सिलबन्दी बोलपत्र  डाउनलोड
११ P.P. Woven Bags आपूर्ति कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना Hetauda-9, Lamsure पुस १६, २०७६ सिलबन्दी बोलपत्र  डाउनलोड